< p>

Human Profiling® voor Professionals

‘Human Profiling is vooral een stuk gereedschap in jouw kist van communicatieve vaardigheden. Het helpt bij de onthulling van de intentie van de ander’. Human Profiling is uniek en dáárom gepatenteerd. Het voegt de drie basisbeginselen van informatievoorziening op de meest efficiënte manier samen:

  1. het stellen van de juiste vraag op het juiste tijdstip
  2. waarnemen en betekenis geven aan micro en macro expressies (gelaatsuitdrukkingen, houding en gedrag)
  3. technisch luisteren naar woordkeuze, intonatie en volume van de stem

Of je nu interviewt, onderhandelt of op wat voor manier dan ook informatie verzamelt voor het nemen van besluiten, maken van keuzes of geven van adviezen, Human Profiling helpt je om:

  • Informatie te toetsen aan de twee belangrijkste criteria van communicatie ‘betrouwbaarheid‘ en ‘volledigheid
  • Minimaal 65% meer informatie te genereren uit een gesprek
  • Te zien wanneer men, bewust of onbewust informatie achterhoudt, je tracht te misleiden of zelfs liegt
  • De intenties van de gesprekspartner(s) te achterhalen
  • Je gesprekspartner beter te begrijpen, omdat je in staat bent te weten hoe hij of zij keuzes maakt

De training Human Profiling voor Professionals omvat 18 uren training in ‘open’ inschrijving op één van onze locaties of via incompany  op een door jou gewenste locatie. Voor de open training worden deze 18 uren verdeeld over drie dagen van 6 uren. Voor de incompany training betekent dit, dat we deze uren volledig conform jouw wens verdelen.

Omdat Human Profiling niet alleen over het gedrag van de ander gaat maar ook over jouw gedrag komt de training heel ‘dichtbij’. We houden de groepen daarom klein en maximeren deze voor de open training tot 6 deelnemers

De maximale groepsgrootte voor de incompany training is van een aantal factoren afhankelijk die we graag met je bespreken. Gewoonlijk is deze 8 deelnemers

Onze prijs voor een open inschrijving is € 1.595,- ex. btw (per deelnemer)

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken