< p>

Training on the job

Training on the Job zorgt ervoor dat de techniek snel en doeltreffend in de praktijk kan worden gebracht. Dit adviseren wij wanneer:

  • Je de training Human Profiling of Business Profiling ‘in-company’ of in ‘open vorm’ hebt gevolgd (€90,- per uur)
  • Je in een zeer specifieke werksituatie of functie werkzaam bent (€128,- per uur)
  • Je de Registeropleiding tot Certified Integrity Specialist wil volgen (zie Training & Opleiding) (€90,- per uur)
  • Je Human Profiling ‘1op1’ wil trainen (€128,- per uur)

In elk geval vindt Training on the Job plaats in een real life omgeving waarin een ‘echt’ gesprek gevoerd wordt. Deze real life sessies duren 2,5 a 3 uren per sessie en worden gepland op een door jou gewenst moment en locatie, in een door jou gewenste setting.

De structuur van een sessie is als volgt:

  • Eerste uur; voorbereiding op het gesprek waarin afspraken worden gemaakt tussen trainer en trainee die in het gesprek terugkomen zoals, waar te nemen expressies, vragen die aan de orde komen, vraagstructuur en de beinvloedingsfactoren.
  • Tweede uur; het gesprek wordt gevoerd door de trainee. Tijdens dit gesprek heeft de trainer geen inhoudelijk aandeel, maar observeert vanuit de ‘fly on the wall’ positie.
  • Derde uur; evaluatie van de performance van de trainee, nagekomen afspraken, resultaat en voorbereiding voor de volgende sessie.

Van elke sessie wordt een kort verslag gemaakt door de trainer en de trainee afzonderlijk wat wordt besproken tijdens de voorbereiding van de volgende sessie.

Wanneer het onmogelijk of onwenselijk is om in een real life omgeving te trainen, zijn er voldoende mogelijkheden om een aangepaste trainingssituatie te creëren. Wij werken met professionele acteurs en specifiek beeldmateriaal wat als prima alternatief dient. De acteurs zetten wij tegen een kleine meerprijs in.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken