< p>

ARCHEAS assessments

ARCHEAS Assessment is een unieke methode die ICU in samenwerking met FIT Assessment ontwikkeld is, waarin er een rapportage gegenereerd wordt met betrekking tot:

  1. welke invloed het gedrag tot en met de persoonlijkheid van het individu hebben op de teamfunctionaliteit;
  2. welke invloed het gedrag tot en met de persoonlijkheden van de teamleden hebben op de organisatiefunctionaliteit.

Reguliere assessments zijn manipuleerbaar en steeds beter voor te bereiden waardoor het risico van een politiek correcte score op de loer ligt.

ARCHEAS Assessment is dat niet, omdat we de authentieke persoonlijkheid per deelnemer kunnen meten in een authentieke omgeving.

De 7 ARCHEAS competenties

Met ARCHEAS meten wij alles tussen gedrag en persoonlijkheid op basis van de volgende 7 competenties:

Aanpassing Het vermogen zich aan te passen aan steeds veranderende situaties en daarin effectieve besluiten te nemen
Reactie De snelheid van denken en doen
Creativiteit Het vermogen om in stressvolle situaties problemen creatief en flexibel te analyseren en deze methodisch op te lossen
Handelsgeest Hoe haalt men het maximale rendement uit zijn/haar activiteit
Empathie De ontwikkeling van het geweten, de ego-impulsiviteit en inlevingsvermogen
Autonomie De mate van zelfstandigheid in denken en doen
Samenwerking Het assertiviteitslevel in positieverwerving binnen de groep, het groepsdoel en het gevoel voor hiërarchie

Processtappen van het assessment

Stap 1: Het gesprek met de opdrachtgever (voorafgaand aan de assessment dag)

Tijdens dit gesprek geef jij als opdrachtgever van elke deelnemer, per competentie het niveau aan waar hij of zij op getest dient te worden. Je kunt hierbij kiezen uit drie niveaus. Dit betekent voor jou dus optimale regie en een optimale rapportage.

 Stap 2: Het assessment

De deelnemers gaan in tweetallen in de flightsimulator, waar zij in onverwachte en onvoorbereide scenario’s opdrachten moeten uitvoeren. Doormiddel van het creëren van stress brengt de ICU assessor de 7 competenties per deelnemer in kaart.

Stap 3: Het gesprek

De deelnemer vult een persoonlijkheidsvragenlijst in. Nadat deze is ingevuld wordt deze gevalideerd met de observatie checklists van de ICU assessor dat als basis dient voor het gesprek. Tijdens dit gesprek worden de camerabeelden van de vluchtsimulatie aan de deelnemer getoond. Door de beelden in combinatie te brengen met de persoonlijkheidsvragenlijst genereren we confrontatie, herkenning van gedrag en objectiviteit. 

Stap 4: Afronding

In teamverband vindt er een debriefing plaats waarin de oefening wordt geëvalueerd. Deze cooling down is belangrijk omdat het proces naast informatief en stressvol ook vooral leuk moet zijn.

 Stap 5: Opmaak rapportage

De ICU assessor maakt de rapportage op en presenteert deze op een nader te bepalen tijdstip aan de opdrachtgever. Deze presentatie behelst niet alleen de rapportage per deelnemer. In deze presentatie wordt tevens een advies gegeven met betrekking tot team- en\of  individuele functionaliteit.

De toepassingsgebieden van ARCHEAS

  • Recruitment voor midden en hoger kader
  • Optimalisatie van de teamfunctionaliteit
  • Afdelingsvorming en (her)structurering
  • Individuele nulmeting bij (voorgenomen) ontwikkeltrajecten, promotie en her -en doorplaatsing

Prijs: € 995,- ex. btw All-in per deelnemer

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken