< p>

Human Profiling

Leer de taal van het lichaam te lezen en betekenis te geven aan gelaatsuitdrukkingen: micro expressies, en houding en gedrag: macro expressies.
In 70% van de gevallen kennen we de ware intentie van onze gesprekspartner niet, ondanks dat we ervan uitgaan dat hij of zij goede intenties heeft. Om het beste besluit te nemen, een goede keuze te maken of het meest gedegen advies te geven is het goed om jezelf altijd de vraag te stellen: “Is de boodschap volledig en betrouwbaar?”
Onze trainingen leren je om, via de meest unieke en door ons gepatenteerde formules, de juiste vraag op het juiste tijdstip te stellen, (in)consistentie tussen woord en gedrag waar te nemen en woorden te horen en te begrijpen die niet worden gezegd.

Zakelijk toepassen?

De ICU werkwijze

“Human Profiling betekent voor mij méér bewustwording van mijn eigen lichaamstaal waardoor ik mezelf nu beter ken. Vaak voelt mijn lichaam al iets, maar duwt mijn hoofd het nog weg. Ik focus nu beter op mijn gesprekspartners waardoor mijn gesprekken veel meer diepgang krijgen, alsof ik in een bubble zit met degene met wie ik spreek.” Peter Bloemers, HR manager bij Frencken Europe

“Ik ben door Business Profiling beter gaan letten op lichaamstaal en gezichtsexpressie. Ook varieer ik veel beter in mijn vraagstelling. Het heeft mij tools gegeven hoe ik soms lastige gesprekken beter kan laten verlopen.” Esther Bosman. Director Business Unit Water NL bij Royal HaskoningDHV

De onthulling van de intentie

Wat als je alles zou kunnen doorzien wat je gesprekspartner nu werkelijk bedoelt? Wat als je achter de ware intentie komt van het gesproken woord? Wat als je het belang zou kunnen doorgronden van een opgetrokken wenkbrauw, een schijnbaar achteloos handgebaar of een vergrote pupil?

Het boek ‘Human Profiling, de onthulling van de intentie’ vertelt, aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde studies, alles over micro en macro expressies. Het leert non-verbaal gedrag te begrijpen en te interpreteren. Het detecteert de leugen maar helpt vooral anderen beter te begrijpen en om de basis onder een besluit, advies of keuze met minimaal 65 procent te vergroten. Immers, het lichaam kan niet liegen, al doen we verbaal nog zo hard ons best.

Grondlegger Gert Jan Schenau legt uit hoe hij tot het unieke trainingsprogramma Human Profiling® is gekomen. In het boek komt tevens de wetenschap ruim aan bod. Van klinisch psycholoog Paul Ekman tot de evolutietheorie van Charles Darwin en van psycholoog Carl Gustav Jung tot neuroloog Duchenne de Boulogne.

“Kennis van Human Profiling is zo essentieel, bijna basaal. Het heeft echt aantoonbaar resultaat opgeleverd en speelt voor mij dagelijks een grote rol” (A. Kluyskens)

Professionals become experts

Open trainingen & maatwerk incompany trainingen

Voer kwalitatief betere gesprekken

Gepatenteerde formule gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

Minimaal 65% méér informatie uit een gesprek

Het is wetenschappelijk bewezen dat het aandeel ‘gedrag’ tijdens gesprekken veel groter is dan het aandeel ‘woorden’.  Volgens sommige onderzoeken zelfs 93% ten opzichte van 7%. Stel je maar eens voor hoeveel méér informatie het oplevert wanneer op de juiste manier woorden aan gedrag koppelt.

Zicht op (ware) intenties

Vaak wordt Human Profiling in verband gebracht met optische leugendetectie. Dit is maar voor een gedeelte het geval. Een leugen of waarheid vaststellen is op zichzelf oninteressant. Waarom iemand zegt wat hij of zij zegt is veel interessanter. Dit laat het verhaal achter het verhaal zien, de ware intenties. Daar is Human Profiling op gericht.

70+% tijdsbesparing

Stel niet langer vragen op basis van de antwoorden die je krijgt, maar juist op basis van het gedrag dat je gesprekspartner laat zien. Dit resultaat wordt bereikt door tijdens het gesprek 1) cruciale woorden te selecteren die worden uitgesproken 2) de koppeling te maken tussen woord en gedrag en 3) al je vragen daarop te stellen.

Reductie van verkeerde besluiten, keuzes en adviezen

Hoe meer informatie, hoe beter het besluit, de keuze of het advies. Door het behalen van 65% méér informatie berusten al je besluiten nooit meer op aannames, zijn je keuzes altijd gefundeerd en optimaal uitlegbaar en sluiten al je adviezen naadloos aan bij de klantvraag.

“Een onwaarheid is niets anders dan een waarheid die zichzelf nog niet heeft achterhaald” Gert Jan Schenau, IC}U

ICU toepassingen

Sales

Niet de woorden, maar het gedrag van je gesprekspartner bepaalt het optimale rendement uit een commercieel gesprek. Dit geldt voor verkoop, maar natuurlijk ook voor inkoop. Business Profiling helpt je om je gesprekspartner optimaal te begrijpen, controle te houden over het gesprek en succesvoller te zijn.

Recruitment

Recruitment is een momentopname waarin een inschatting wordt gemaakt van de toegevoegde waarde van een kandidaat. Dit zijn vaak tijdrovende en kostbare processen. Wanneer kort daarna blijkt dar er een verkeerde keuze is gemaakt kan de schade na drie maanden oplopen tot zo’n dertigduizend euro! Verklein dat risico met behulp van Human Profiling en onderzoek ‘wie’ de kandidaat is, in plaats van ‘wat’ de kandidaat is. Weet binnen 20 minuten wat zijn of haar ‘echte’ motivatie en intentie is.

Human Resource management

Van strategisch business partner tot HR administratie, in alle gevallen is er vaak vitale informatie nodig om de juiste adviezen te geven. Er zijn maar twee criteria waaraan informatie moet voldoen om de juiste beslissingen te nemen, namelijk: betrouwbaarheid en volledigheid. Human Profiling is de enige methode waarmee de informatie actief tijdens het gesprek getoetst wordt aan deze belangrijke criteria. Daarom is Human Profiling uniek en hebben wij dit gepatenteerd.

Onderzoek

Integriteit is een groot goed wat gekoesterd moet worden, maar het vergt ook onderhoud. Helaas is het vaak niet de integriteit die het belang bepaald, maar het belang de integriteit. Goed integriteitsbeleid is daarom noodzakelijk, net als de handhaving op naleving daarvan. De IC}U specialisten en gelieerde forensisch onderzoekers zijn dagelijks bezig met het onderzoeken van integriteitsissues en risico’s zowel op bedrijfsniveau als op persoonsniveau, maar IC}U leidt functionarissen daarin ook op.

Onderhandeling

Een succesvolle onderhandeling valt of staat met de zakelijke voorsprong die tijdens het onderhandelingsgesprek is bereikt. Die voorsprong wordt bereikt door de juiste vragen op het juiste tijdstip te stellen en optimaal te anticiperen op koopsignalen die onbewust worden afgegeven. Met behulp van de zogeheten leitmotieven van C.G. Jung is het eenvoudig maar zeer doeltreffend om de juiste gespreksstrategie te kiezen zonder dat daar vooraf onderzoek of overleg voor nodig is.

Audit, Accountancy

Auditeurs en accountants worden beoordeeld op integriteit en de kwaliteit van het onderzoek. Belangen en intenties van klanten of gesprekspartners spelen daarbij vaak een belangrijke rol. Doorgrond de ander en toets verkregen informatie actief op volledigheid en betrouwbaarheid. Human Profiling maakt informatie exact zodat je op basis van een optelsom van woorden en expressies de juiste beslissingen neemt en adviezen geeft.

Coaching on the job

Via deze intensieve begeleiding wordt het reflectieve vermogen op het eigen handelen nadrukkelijk sterker gemaakt waardoor de toepassing van Human Profiling of Business Profiling in de praktijk een stuk gemakkelijker wordt. Wij hebben de ‘know-how’, want bijna alles wat wij doen is maatwerk en wordt uitgevoerd door specialisten. Dus ook uw één-op-één begeleiding.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken