< p>

Human Profiling Formule & Toepassing

Wij zijn de ontwerpers en ontwikkelaars van Human Profiling®. Daarmee zijn we tevens patent-eigenaar. Bij het ontwerp van deze unieke en eigentijdse gesprekstechniek zijn we uitgegaan van de meest valide en moderne wetenschap op het gebied van menselijk gedrag in specifieke gesprekssituaties. Wanneer we uitgaan van wetenschappelijke verschil tussen woorden en gedrag weten we dat, wanneer het belang groot genoeg is, het menselijk lichaam altijd de waarheid spreekt. Het zijn de woorden die kunnen liegen.

Human Profiling is een nieuwe mindset waarmee nieuwe resultaten worden bereikt! 

De formule

65% méér informatie uit een gesprek

Onze klanten geven aan, dat zij na de training gemiddeld 65% méér vitale informatie uit hun gesprekken halen. Dit komt omdat zij micro- en macro-expressies kunnen lezen en deze kunnen vertalen in concrete informatie.

(Ware) intenties

Kunnen zien of iemand de waarheid spreekt of liegt is bijzonder moeilijk. Los daarvan zijn wij van mening dat het (slechts) waarnemen van een leugen of een waarheid op zichzelf niet eens erg zinvol is. Tenminste, als het daarbij blijft. Het gaat erom dat we onderzoeken waarom iemand de waarheid spreekt of liegt. Wanneer we het waaromweten leidt dat direct iemands intentie. De (ware)intentie en het waarom zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

 72% tijdsbesparing

Uit metingen bij onze klanten blijkt, dat wanneer we stoppen met vragen stellen op basis van wat we aan antwoorden horen, maar uitsluitend vragen stellen op basis van wat we aan gedrag zien, er significant minder vragen nodig zijn om onze informatie compleet te krijgen. Dit genereert een tijdsbesparing tot 72%.

 Reductie van verkeerde besluiten, keuzes en adviezen

We hebben informatie nodig om de juiste besluiten te nemen, keuzes te maken of adviezen te geven. Deze informatie moet voldoen aan twee criteria, namelijk betrouwbaarheid en volledigheid. Human Profiling helpt je om gesproken, maar ook geschreven informatie succesvol te toetsen aan deze criteria.

De toepassing

Human Resource management

hrm

Binnen elke HR discipline is vitale informatie nodig om de juiste adviezen te geven. Daarvoor is informatie nodig die voldoet aan de twee belangrijkste criteria waaraan informatie moet voldoen namelijk, betrouwbaarheid en volledigheid. Met behulp van Human Profiling vindt er, tijdens je gesprek, een optimale toetsing van deze twee criteria plaats.

Onderhandeling

onderhandeling

Per dag zijn we vaker aan het onderhandelen dan we denken. In elk geval wordt het succes van de onderhandeling altijd bepaald door de manier waarop je hebt onderhandeld. Aan het gedrag van je gesprekspartner is zijn of haar onderhandelingspositie te lezen. Maar ook jij laat onbewust gedrag zien waaraan je opponent jouw positie kan aflezen. Het is daarmee dus zeer belangrijk dat je jouw eigen gedrag in die specifieke situaties goed kent. Human Profiling geeft je daarin inzicht en helpt je om het gedrag van de ander te lezen als een boek.

Recruitment

recruitment

Hoog menselijk kapitaal is één van de pijlers onder elke organisatie. Deze komt steeds meer onder druk te staan vanwege schaarste, zowel in economisch goede -als slechte tijden. Dit maakt recruitment, als momentopname, een uiterst kwetsbaar en risicovol proces. Recruitment is marketing en dat maakt, dat we op een heel andere manier het recruitmentproces in moeten gaan. We moeten weten ‘wie’ de kandidaat is in plaats van ‘wat’ hij of zij kan bijdragen en er op basis daarvan achter komen wat de ware intentie van de kandidaat is. Human Profiling is de enige methode die op de meest efficiënte en effectieve manier zo diep gaat, dat ‘wie’ je tegenover je hebt binnen enkele minuten voor jou duidelijk is.

Sales

sales

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een succesvol salesgesprek een 80/20 verhouding kent. De klant moet 80% van de tijd aan het woord zijn. Veel salesgesprekken zijn gebaseerd op het wetenschappelijke SPIN model. Met de ontwikkeling van Business Profiling (60% Human Profiling en 40% Commercial Expertise) hebben wij dit model nog concreter, maar vooral completer gemaakt. Ons SIC-model (Statement Analysis – Inquiry – Closure) stelt je in staat om, voorafgaand aan je gesprek, je vooronderzoek te doen als een rechercheur, de psychologische beïnvloeding van een vraag te kennen en deze op het juiste tijdstip te stellen als een onderzoeksjournalist en het gesprek succesvol af te ronden als winnaar.

Onderzoek

onderzoek

Waarheidsvinders doen hun uiterste best om de waarheid dan ook te vinden. Maar wanneer is nou eigenlijk iets waar? De meesten zullen zeggen “wanneer iets bewezen kan worden”. Echter, we weten dat zelfs (wetenschappelijke)bewijzen manipuleerbaar zijn. We kunnen dus met zekerheid stellen dat absolute waarheden niet bestaan en dat er gedegen onderzoek moet plaatsvinden om zoveel mogelijk aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheden ter beschikking te krijgen. Een ongetraind persoon kan voor 54% succesvol inschatten of iemand liegt. Met Human Profiling wordt dit 93%!

Audit

audit

Auditeurs worden beoordeeld op integriteit en de kwaliteit van het onderzoek. Belangen en intenties van gesprekspartners spelen daarbij vaak een cruciale rol. Wanneer de verkregen informatie actief, tijdens je gesprek, op volledigheid en betrouwbaarheid wordt getoetst, worden deze belangen en intenties snel en effectief onthult en worden aannames en veronderstellingen met 82% gereduceerd. Met andere woorden, Human Profiling maakt gesproken en geschreven informatie exact zodat je op basis van een optelsom van woorden en expressies de juiste beslissingen neemt, keuzes maakt en adviezen geeft.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken