< p>

Human Profiling® voor Professionals

Bij de ontwikkeling van Human Profiling zijn we uitgegaan van vier ‘elementen van communicatie’ die zeer nauw met elkaar verbonden zijn:

 1. Stel de juiste vraag, op het juiste tijdstip | De juiste vragen kiezen op basis van de psychologische beïnvloedingsfactor van de vraag.
 2. Micro- en macro-expressies | De juiste vragen kiezen op basis van de psychologische beïnvloedingsfactor van de vraag.
 3. Technisch luisteren | Waarnemen van intonatie, volume en vibraties van de stem. Detecteren van wisseling van persoonsvorm en onbewuste (specifieke) woordkeuze.
 4. Expressional Effect Sensing in Human Statements | Anders gezegd: het detecteren van (in)consistenties in e-mails, CV’s, verklaringen, chatberichten, brieven en andere geschreven documenten.

Human Profiling® is de door ons gepatenteerde techniek, die deze vier elementen in één trainingsprogramma á 18 uren aan elkaar koppelt. Hierdoor ontstaat er een volledig nieuw systeem van voorbereiding en gesprek.

Het resultaat van Human Profiling®:

 • Actief, tijdens je gesprek, de informatie van de ander te toetsen aan ‘betrouwbaarheid’ en ‘volledigheid’, zonder ervan uit te gaan dat de ander niet te vertrouwen is
 • Binnen enkele minuten het Archetype en koopmotief van de ander te achterhalen. Anders gezegd: ‘wie’ in plaats van ‘wat’ heb ik tegenover me
 • Minimaal 65% méér informatie te genereren uit je gesprek
 • Te zien wanneer men, bewust of onbewust informatie achterhoudt, je tracht te misleiden of zelfs liegt
 • De ( ware) intenties van je gesprekspartner(s) te achterhalen
 • Je gesprekspartner beter te begrijpen, omdat je in staat bent te weten ‘hoe’ hij of zij keuzes maakt
 • Na het volgen van deze training heb je de mogelijkheid tot het volgen van de Registeropleiding tot Certified Integrity Specialist® en daarmee de geregistreerde CIS titel te behalen. Klik voor meer informatie op deze link Registeropleiding CIS

“De training Human Profiling is zeer interactief en confronterend tegelijk, omdat wij vinden dat je Human Profiling pas echt goed kunt toepassen wanneer je je eigen gedrag in specifieke gesprekssituaties goed kent.”

De acht trainingsthema’s en leerobjectieven van Human Profiling®

Vragen; Vragen stellen is het belangrijkste sturingsmiddel dat wij ter beschikking hebben in onze gesprekken vanwege de emotionele beïnvloedingsfactor die elke vraag in zich heeft. Vragen bepalen de richting van het gesprek, waardoor wij altijd in controle blijven. Binnen Human Profiling staan 18 vraagvormen centraal die je helpen die controle te krijgen en te behouden.

 • Je leert om de juiste vraag(vorm) op het juiste tijdstip te stellen;
 • Niet langer vragen te stellen op basis van wat je hoort, maar op wat je ziet aan gedrag.

Zien; De relatie tussen emotie en expressie is al lange tijd wetenschappelijk bewezen. Deze relatie komt tot uitdrukking in micro –en macro expressies. Micro-expressies zijn in het gelaat waarneembaar en macro-expressies in houding en gedrag. Het lichaam is een zeer betrouwbare bron van ‘ware’ informatie. Dit maakt, dat deze micro -en macro-expressies zeer valide zijn bij de real time toetsing van de twee belangrijkste criteria waaraan informatie moet voldoen, namelijk: betrouwbaarheid en volledigheid.

 • Je leert welke micro- en macro-expressies er zijn en hoe je deze real time kunt herkennen;
 • Informatie te toetsen aan 1) betrouwbaarheid; het verschil tussen waarheid en leugen en validiteit (herleidbaarheid) en 2) volledigheid; heb ik nu ik voldoende informatie om een besluit te kunnen nemen, een advies te kunnen geven of een keuze te kunnen maken?
 • Woord en gedrag te combineren zodat je juist die woorden hoort die niet worden gezegd.

Technisch luisteren; Hoe klein het aandeel woorden in onze gesprekken ook is (zo’n 7%), we hebben woorden nodig om een verhaal compleet te maken. Alles wat er gezegd wordt vindt z’n waarde in hoe het gezegd wordt.

 • Je leert technisch te luisteren naar intonatie en volume van de stem;
 • De onbewuste wisseling van persoonsvorm te horen en te achterhalen waar dat mee te maken heeft;
 • Woordkeuze real time te analyseren en te koppelen aan de context van de informatie.

Helpen; Onze gesprekken zijn vooral gebaseerd op samenwerking. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een verhoor in een politieverhoorkamer. Met onze eigen lichaamsexpressie kunnen we een gesprek rust geven, maar ook in beweging krijgen. Het is belangrijk dat wij ons bewust zijn van onze eigen lichaamsexpressie en de effecten daarvan om de efficiëntie van het gesprek te vergroten.

 • Je maakt kennis met je eigen expressie en gedrag in specifieke gesprekssituaties;
 • Jezelf optimaal als referentiekader te gebruiken om expressie en gedrag bij de ander succesvol waar te nemen.

Vormen; Een veilige omgeving waarin het gesprek plaatsvindt is van groot belang. Het is wetenschappelijk bewezen dat, hoe veiliger de omgeving is, hoe meer informatie je ontvangt en hoe betrouwbaarder deze informatie is. Hierbij staat het psychologische effect van kleuren centraal. Veiligheid zit ‘m  echter niet alleen de omgeving. Ook de kledingkeuze en het eigen voorkomen is van groot belang.

 • Je leert de juiste keuzes te maken m.b.t. veiligheid en daarbij niet groter te zijn dan jouw eigen gespreksresultaat.

Bij vormen hoort ook de techniek baselining. Baselining kan gezien worden als het ijken van het gesprek en voorziet in een veilige basis om naar terug te keren wanneer je de controle over het gesprek dreigt te verliezen.

 • Je leert gedurende de eerste zes minuten van het gesprek baseline te zetten op basis van drie stappen. 1) de eerste indruk, 2) bepalen van het natuurlijke gedrag door niet bedreigende vragen te stellen (vrienden maken) en 3) het bepalen van het dominante Archetype* (koning, lover, magiër of strijder). Archetypering verdient wat nadere uitleg. Deze vindt je verderop in deze folder.

Weten; Human Profiling is een systeem. Zoals elk systeem kan ook dit systeem aan -en uitgezet worden. Wanneer we bedenken dat er een relatie bestaat tussen emotie en expressie weten we dat er in de meeste gevallen sprake is van emotie indien er een belang is. In z’n algemeenheid kan gesteld worden dat, wanneer er geen belang is, Human Profiling niet kan worden toegepast. Dit geldt overigens voor elke gedragswaarnemings-techniek.

 • Je leert om binnen vier minuten te weten wat het werkelijke belang is van je gesprekspartner en hieruit de (ware) intentie te distilleren;
 • Een veilige keuze te maken om Human Profiling wel -of niet toe te passen.

Open source intelligence; Expressional Effect Sensing in Human Statements is één van de meest recente ontwikkelingen binnen Human Profiling. Deze is gericht op het detecteren van (in)consistenties in e-mails, CV’s, LinkedIn profielen, facebook-berichten, brieven, chatberichten en andere geschreven teksten. Je zou kunnen zeggen, iemand is hoe hij of zij schrijft.

 • Je leert snel en doeltreffend geschreven teksten te analyseren, bijvoorbeeld ter voorbereiding op je gesprek;
 • Te bepalen welk Archetype de persoon heeft op basis van woordkeuze en zinsopbouw en hoe hij of zij de keuzes maakt;
 • In welke werkelijke emotie de tekst geschreven is;
 • Wat de persoon daadwerkelijk wil zeggen.

Online communicatie; Naast open source intelligence hebben wij kort geleden de ontwikkeling van Expressional Effect Sensing in Digital Communication afgerond en opgenomen in het trainingsprogramma. Omdat we steeds meer online overleggen is deze techniek gericht op het waarnemen van (in)consistenties in de combinatie tussen gelaatsexpressie, stem en woordgebruik.

 • Je leert micro-expressie, stemgeluid en woordkeuze waar te nemen, te toetsen en real time te koppelen aan de boodschap die iemand afgeeft;
 • Hoe je toch de juiste koppeling kunt maken tussen woord en gedrag bij een technische vertraging tussen beeld en geluid;
 • Het gedrag van meerdere mensen tegelijk waar te nemen en te voorkomen dat je verstrikt raakt in alle signalen die afgegeven worden, inclusief die van jezelf.

De organisatie van de training

De training Human Profiling omvat 18 uren.

Open inschrijving: De 18 uren worden verdeeld over drie dagdelen waarin tussen de afzonderlijke trainingen gemiddeld één week zit om het geleerde in jouw eigen praktijk te oefenen. Groepsgrootte maximaal 6 deelnemers.

Incompany: De 18 uren worden verdeeld conform jouw wens, op een door jou gewenste locatie en in een door jou gewenste setting. Groepsgrootte (wenselijk) maximaal 8 deelnemers per groep.

Masterclass (incompany): De Masterclass duurt 8 uren en is een gecomprimeerde versie van het volledige trainingsprogramma. De Masterclass kan naar wens verdeeld worden over 2 dagdelen. Groepsgrootte (wenselijk) maximaal 8 deelnemers per groep.

De prijs van de training

Open inschrijving driedaagse training € 1.650,- (ex btw).

Incompany € 1.995,- (ex btw) per groep, per trainingsdagdeel. De totaalprijs voor een incompany training wordt vastgesteld op 3 trainingsdagdelen.

Masterclass € 2.350,- (ex btw)

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken